Grochowska 354

wpis w: Praskie kamienice | 0

W Atlasie dawnej architektury znalazłam informację, że kamienica została prawdopodobnie wybudowana dla Mieczysława Nowakowskiego. Na portalu Twoja Praga zaś, że dla zakładu Hilarego Jeżewskiego. Kamienica początkowo była oznaczona numerem 1. W Atlasie Zieliński podaje, że została wybudowana w 1925 r. zaś na portalu Twoja Praga podana jest data 1924. Na ryzalicie od strony podwórza widnieje data 1924 więc z pewnością jest ona prawidłowa.

Na posesji działała wytwórnia bibułek i gilz papierowych „Dzwon” Hilarego Jeżewskiego.
W okresie międzywojennym w zakładzie pracowało około 40 osób, które produkowały ok. 7 mln gilz papierosowych tygodniowo. Firma posiadała patent na produkcje specjalnych gilz z filtrem z waty.

Źródło: polona.pl (ze zbiorów Biblioteki Narodowej)

Gilzy produkowane w fabryce „Dzwon” źródło: wikipedia

Jak wyglądały zwijki można zobaczyć na stronie: https://myvimu.com/exhibit/54681907-zwijki-gilzy-nobil-dzwon

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Elewacja od strony ul. Lubelskiej
Elewacja od strony ul. Grochowskiej
Płaskorzeźba przedstawiająca popiersie Matki Boskiej.
Elewacja od strony podwórza

Źródła informacji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *