Komora Wodna

wpis w: Praskie fabryki | 0


Komora Wodna ul. Kłopotowskiego 1/3
Budynek powstał w latach 1824-1825. Stanowił siedzibę urzędników Wydziału Mostowego. Był budynkiem w którym pobierano opłaty za przejazd i przewóz towarów mostami łyżwowymi oraz sprawowano nadzór nad mostem.
W roku 1864, po zbudowaniu stałego mostu Kierbedzia zarzucono budowanie mostów łyżwowych i tym samym komora znalazła się na uboczu. Stan budynku zaczął się pogarszać, co spowodowało rozebranie w 1869 r. wschodniego skrzydła. Wschodnie skrzydło przebudowano i podwyższono, a budynek zaczął pełnić funkcję domu mieszkalnego dla pracowników praskiego wodociągu.
Budynek Komory wodnej przetrwał II wojnę światową bez specjalnych zniszczeń, a w latach 1944-1945 mieszkali tutaj saperzy radzieccy budujący most wysokowodny. Po wojnie do budynku ponownie wprowadzili się zwykli lokatorzy.
Nieremontowany gmach niszczał coraz bardziej. Ratunkiem przed rozebraniem było wpisanie budynku do rejestru zabytków 1 lipca 1965 r. Następnie zajmujące komorę Biuro Turystyczne „Juventur” przeprowadziło tam w latach 1975-1978 generalny remont. Przebudowane przed I wojną światową wschodnie skrzydło zostało całkowicie rozebrane, a następnie przywrócono wygląd budynku do pierwotnego stanu, wg projektu Corazziego. W latach późniejszych komorę zajął Urząd Stanu Cywilnego.
W latach 2007-2008 wykonano remont kapitalny budynku. Odnowiono elewację, wymieniono instalacje gazowe, wodno-kanalizacyjne i telekomunikacyjne oraz także część dachu. Zostały tylko stare, drewniane okna. Pod koniec czerwca do budynku wrócił dzielnicowy Urząd Stanu Cywilnego. Od sierpnia 2008 znowu można brać tam śluby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *