1. Krótko o Na Pradze.

Na Pradze powstało z mojego zauroczenia warszawską Pragą i skupia się przede wszystkim wokół praskiej fotografii. Na moich fotografiach chcę ukazać miejsca na Pradze, do których wiele osób boi się zajrzeć. Detale, których wiele osób nie zauważa. Pokazać niesamowitych ludzi działających bądź mieszkających na Pradze.  Chcę również przy pomocy swojego obiektywu zapisać ważne wydarzenia, które wydarzyły się na Pradze. Fotografuję przede wszystkim to co mnie fascynuje, co w jakiś sposób mnie porusza.

2. Kto stoi za Na Pradze?

Anna Szwałkiewicz

Portal prowadzę ja, czyli Anna Szwałkiewicz. Przede wszystkim jestem fotografem. Fotografią zajmuję się od 12 lat. Pragę fotografuję od 2010 r. Nie jest to oczywiście jedyny motyw moich zdjęć. Moje portfolio znajdziesz pod adresem: fotosomnia.pl

3. W lutym 2018 r. założyłam Stowarzyszenie Na Pradze z siedzibą w Warszawie, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 273. NIP: 5242856457, REGON: 369689783.
1. Celem działania Stowarzyszenia jest działanie na rzecz:
a) ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego w tym architektury i sztuki oraz parków krajobrazowych i akwenów wodnych;
b) ochrona zabytków ruchowych i innych przedmiotów związanych z dziedzictwem narodowym;
c) ochrony i popularyzacji dorobku i tradycji polskiej fotografii;
d) upowszechnianie wiedzy o historii Polski, a w szczególności historii dzielnicy Praga-Północ w Warszawie.
2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
a) organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów i plenerów;
b) prowadzenie działalności wydawniczej w formie nieodpłatnej;
c) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
d) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracyjnych;
e) dokumentację fotograficzną obiektów w stosunku do których stowarzyszenie kieruje swoje działania;
f) działalność na zasadach wolontariatu przy projektach realizowanych przez inne przedmioty.

4. Co może  mi zaoferować Na Pradze?
– Na portalu Na Pradze znajdziesz mnóstwo zdjęć warszawskiej Pragi, oraz poznasz wiele historii związanych z Pragą.
– Śledząc nasz profil na facebooku dowiesz się o wielu wydarzeniach związanych z Pragą.
– Na naszej stronie oraz facebooku przeczytasz o podejmowanych przez nas działaniach.