Żydowski Dom Akademicki przy ul. Sierakowskiego 7

Żydowski Dom Akademicki przy ul. Sierakowskiego 7 to okazały budynek powstały z inicjatywy inż. Mojżesza Koernera, a zaprojektowany przez Henryka Stifelmana w stylu polskiego renesansu. Fasadę zdobią liczne płaskorzeźby przedstawiające sceny alegoryczne. Znajduje się tam również kartusz z literami AAJ – Auxilium Academicum Judaicum, co dosłownie oznacza pomoc studentom … Continued