Czynszowa 6 – Kamienica Mordki Kleinera

wpis w: Praskie kamienice | 0

W czerwcu 1894 posesje zakupił Mordka Kleiner. Uzyskała ona nr hip. 935-Praga. Narożna kamienica została wzniesiona W latach 1894-95, wówczas z jednym tylko skrzydłem od strony ul. Stalowej i zapewne jako dwupiętrowa. W lipcu 1896 nabył ją Luzer Fraenkel, a w lipcu 1897 – Michaił Koczetkow. W czerwcu 1899 sprzedał on nieruchomość Aronowi Fraenklowi i Szymonowi Nachtmanowi. W czerwcu 1910 kolejnym nabywcą został Józef Tanasiewicz, który wzniósł nowe, trzypiętrowe (?) skrzydło kamienicy od strony ul. Czynszowej. Nie wiadomo, czy równocześnie podwyższono starszą część domu. W lutym 1914 małż. Chaja i Szaja Szajdholcowie zapłacili za działkę z rozbudowaną czynszówką już kwotę o połowę wyższą od tej, którą wyłożył poprzedni nabywca. W sierpniu 1922 małż. Chana i Szaja Glücksteinowie wykupili 1/3 udziałów w nieruchomości. W styczniu 1925 Szaja Szajdholc sprzedał cały swój udział, zaś jego żona połowę swego udziału (czyli łącznie połowę posesji) małż. Barbarze i Romanowi Bielawskim. W lutym Chaja Szajdholcowa odsprzedała swą pozostałą 1/6 udziałów Szajndli Sandzerowi, ten zaś – w lutym 1927 – Ruchli Rochmanowej. We wrześniu 1927 małż. Glückstein wykupili udział tej ostatniej, stając się w ten sposób posiadaczami połowy nieruchomości. W czerwcu 1928 został zatwierdzony projekt nadbudowy, a wkrótce współwłaściciele zaciągnęli wysoki kredyt prywatny, co zdaje się świadczyć, że inwestycja doszła do skutku i że wtedy właśnie cały budynek osiągnął finalną wysokość czterech pięter. Przypuszczalnie równocześnie został usunięty wystrój elewacji, zastąpiony całkowicie gładkimi tynkami. W październiku 1930 małż. Franciszek i Janina Narękiewiczowie stali się nabywcami całej posesji, płacąc dużo więcej od poprzedników. Zabudowa przetrwała drugą wojnę światową, po której została przewłaszczona na skarb państwa, oficjalnym wpisem hipotecznym w 1973 r.
Na podstawie materiałów od Jarosława Zielińskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *