Ul. Brzeska 18

wpis w: Praskie kamienice | 0

ul. Brzeska 18

Nazwa ulicy pochodzi od powstałego w 1866 roku Dworca Terespolskiego, zwanego też Brzeskim, który dziś zwie się Wschodnim. Nazwa dworca prawdopodobnie pochodzi zaś od wschodniego (na Brześć) kierunku linii kolejowych.

Pod numerem 18 znajdziemy zabytkową kamienice Menachama Rotweilego. Powstała w latach 1913-1914 w stylu wczesnomodernistycznym. Kamienica była czynszowa, w 1916 roku dzierżawcą jej został Szaja Grobert. Nastawiona wyłącznie na zysk chatrakteryzowała się cienkimi murami, dachem przepuszczającym wodę, gazem tylko w “reprezentacyjnych” mieszkaniach. Właściciel zmarł prawdopodobnie w 1921 roku, po jego śmierci przejęło ją Towarzystwo Kredytowe (była zastawiona) i sprzedało dopiero w 1936 roku Szlamie i Fajdze Szymanowiczom. W podwórku działała wówczas piekarnia zaopatrująca pobliski Bazar Różyckiego, większość mieszkań stanowiły niewielkie zakłady produkujące towary sprzedawane tamże. W 1940 roku jej właścicielem stał się Konstanty Warełko. Dziesięć lat później została uwłaszczona na mocy dekretu Bolesława Bieruta. Nie uszkodzona podczas okupacji hitlerowskiej, z czasem popadła w ruinę. Z powodu złego stanu w 1963 roku usunięto z niej balkony, ćwierć wieku później zapadła decyzja o jej rozbiórce. Do 1999 roku nic się nie działo, wówczas została jednak wpisana do rejestru zabytku, co zablokowało ewentualne wyburzenie. Dziś jest niezamieszkała, trwają prace rewitalizacyjne.

Źródło informacji: http://iutm.pl/ulica/465/Brzeska

Od siebie dodam, że niestety nie dostrzegłam tam jakichkolwiek prac. Jak dla mnie kamienica wygląda na zapomniany pustostan.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *