Markowska 16

wpis w: Praskie kamienice | 0

Paulina z Tonnów Kurnatowska w 1927 r. podzieliła swą wielką posesję i w latach 1930-1931 zabudowała pozyskane działki jednolitym, choć – jak na owe czasy – już nieco staroświeckim zespołem czynszówek. Po ukończeniu domy od razu sprzedano, a nabywcami (w większości wypadków przypadało ich kilku na każdą kamienicę) byli przeważnie kupcy żydowscy. Na przykład właścicielami narożnej czynszówki byli w 1939 r. Froim Tomkiewicz oraz Abram i Chawa Kuntmanowie.

Kamienica jest objęta planem rewitalizacyjnym. Po remoncie ma w niej powstać Centrum Aktywności Lokalnej. Mimo pierwotnego planu odremontowania kamienicy, ze względu na zły stan techniczny zapadła decyzja o jej rozbiórce.

Zdjęcia zostały wykonane w marcu 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *