Wrzesińska 2

wpis w: Praskie kamienice | 0

Budowa kamienicy oraz jej oficyny rozpoczęła się prawdopodobnie wiosną 1862 r. Projekt domu wzniesionego dla Augusta Zielińskiego wykonał architekt Antoni Kaliszewski. Budowę domu zakończono prawdopodobnie w pierwszych miesiącach 1863 r. Kamienica była pierwotnie piętrowa.

Ukończenie budowy kamienicy zbiegło się z procesem stopniowego ożywienia gospodarczego na terenie Pragi. W 1862 r. prawobrzeżna Warszawa uzyskała połączenia kolejowe z cesarstwem rosyjskim. Dwa lata później oddano do użytku most Kierbedzia. Inwestycja miała zapewne na celu osiągnięcie rosnących dochodów z wynajmu mieszkań. Działki przylegające do nowej kamienicy pozostały niezabudowane, mieszkańcy domu mieli z okien widok na obszerny plac, będący w każdy piątek miejscem targów końskich.

Przejazd bramny
Przejazd bramny

W roku 1896 plac z kamienicą nabyli Hersz Wiślicki i Beniamin Birman. Nowi właściciele w latach 1896-97 wznieśli murowaną, wolno stojącą oficynę przylegającą do wschodniej granicy działki i połączony z oficyną drewniany dom, zamykający działkę od strony ul. Kępnej. Rok później, nieruchomość należała już do Arona i Chai Żarnowerów. We wrześniu 1903 r. podpisał on kontrakt na wynajęcie domu dla potrzeb 4. Warszawskiego Fortecznego Pułku Piechoty. Obecna ulica Wrzesińska była nazywana wówczas Kościelną lub Końskim Targiem. Zabudowa służyła potrzebom wojska w latach 1903-1909.

W czerwcu 1910 r. nieruchomość nabył Szmul Reichenberg. Postanowił on nadbudować i przebudować dom frontowy wraz z oficynami w celu maksymalizacji zysków. Inwestycja została zrealizowana w latach 1911-12. Dom frontowy nadbudowano dwiema (od strony ulicy) i trzema (od podwórza) kondygnacjami. Trzy piętra zostały nadbudowane także na oficynach kamienicy, oficyny połączono i nadbudowano w jedną całość. Przy przebudowie nie zlikwidowano półkolistych ryzalitów w elewacji podwórzowej. Projekt nie uwzględniał pozostawienia dawnego wystroju fasady.

Zniszczenia powojenne zostały dość szybko usunięte, a jesienią 1945 r. rozpoczęła tu swoją działalność szkoła żydowska Centralnego Komitetu Żydów w Polsce (w kwietniu 1946 r. szkołę przeniesiono na ul. Targową 22). Od 1946 r. w oficynie działała piekarnia.

Wrzesińska była często odwiedzana przez ekipy filmowe. Zrealizowano tu niektóre sceny z seriali: “Polskie drogi”, i “Życie Kamila Kuranta”.

W lipcu 1960 r. tytuł własności posesji został przepisany na rzecz Skarbu Państwa. W 2006 r. wyburzona została wschodnia oficyna. W listopadzie 2013 r. Janusz Sujecki odnalazł malowidło w piwnicy budynku. Przedstawia ono tarczę na tle skrzyżowanych szpad, szabli praz innych rodzajów broni. Można przypuszczać, że powstało gdy kamienica była wydzierżawiona na potrzeby wojska.

Data wykonania zdjęć: 2017 r.
Obecnie w kamienicy trwa remont.

Źródła:

  • „Piątka z panoramy Pragi” str. 95-110

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *